Antwerpen aan ’t Woord vzw is een lerend netwerk van (ervarings)deskundigen op vlak van participatie en lokale democratie. De leden hebben een diverse achtergrond: burgers, bewonersgroepen, middenveldorganisaties, adviesraden, administratie, politiek, kennisinstellingen. Ze hebben allemaal één motto gemeen; ‘t stad bouwen we allemaal samen.
Zij willen in Antwerpen bruggen bouwen tussen politiek, administratie, middenveldorganisaties en/of bewoners(groepen). Niet vanuit een specifiek of eigenbelang maar vanuit een gemeenschappelijke visie op ‘samenwerking in de stad’. Vanuit hun kennis en ervaringen begeleiden zij ook participatieprojecten in andere gemeenten.