Hoe moet onze stadsregio er uit zien binnen 25 jaar, in 2040?

Daarover kan u binnenkort misschien mee dromen.

Vormingplus Kempen en  burgerbeweging de Koep willen samen met heel wat mensen nadenken over de toekomst van onze stadsregio. Met bewoners van de vier gemeenten, nieuwkomers, oudere mensen en jonge mensen (die zullen immers in die stad van de toekomst wonen), …

Op zoek naar 100 …

de Koep en Vormingplus zoeken honderd mensen die  in hun eigen omgeving actief zijn : in een sport- of jeugdclub, op school, in de buurt, in een muziekband, met vrienden, op het werk, in hun geloofsgroep, in een vereniging, hun  hobbyclub, …

Die honderd komen op 5 september samen in het Turnhoutse Raadsherenpark  op de Droomdag. Daar borrelen dan de ideeën en dromen op voor de stadsregio in 2040. Voor de begeleiding zorgt Antwerpen aan ‘t Woord, een organisatie die eerder al met zo’n grote groep aan toekomstplannen werkte.

Dromen blijven duren

Jef Van Eyck (Vormingplus): ‘Na 5 september is het dromen niet gedaan. Met het resultaat van de Droomdag  trekken we later naar de verschillende wijken en buurten van de stadsregio. Op een creatieve manier leggen we onze dromen voor aan de burgers en vragen om hun reacties.’

‘Dat levert, hopen we, uiteindelijk boeiend materiaal op waarover we met politici en beleidsmakers zullen praten. We zullen hen vragen om bij hun politieke werk rekening te houden met de toekomstdromen van de burgers. Uiteraard blijven we daarover later met hen van gedachten wisselen.’