Mensen willen meer en meer betrokken worden bij het reilen en zeilen in hun gemeente. Dat is een prima zaak: de lokale samenleving is immers van ons allemaal.

Mensen betrekken

Sinds de jaren ’70 van vorige eeuw werd die betrokkenheid van burgers georganiseerd met adviesraden (jeugdraad, sportraad, cultuurraad,…). 40 jaar later lijkt dat niet langer de beste manier. In die adviesraden komen vaak enkel vertegenwoordigers van verenigingen samen. Vandaag zijn er echter ook heel wat mensen actief buiten die verenigingen om. Ook die hebben een zinvolle stem in de dialoog tussen bestuur en burgers over de organisatie van de eigen gemeente.

Nieuwe manieren zoeken

En dus moeten we op zoek naar nieuwe manieren om die burgerparticipatie vorm te geven. Dat is geen eenvoudige klus. Maar als we samen, bestuurders en burgers, afspreken dat we wat tijd nemen om te experimenteren met zulke nieuwe vormen, dan zetten we wel stappen vooruit.

Dat is precies wat we met het project MIJN2040 willen doen. Vormingsorganisatie Vormingplus Kempen en burgerbeweging De Koep sloegen de handen in elkaar om burgers op een nieuwe, creatieve manier te betrekken bij de toekomst van hun eigen leefgemeenschap: die voor de stadsregio Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout, Vosselaar.

De boodschap dat gemeenten nauwer moeten samenwerken, komt van verschillende kanten. Wij willen daarom ook nagaan of je op de schaal van de stadsregio burgers kan laten dialogeren met de lokale besturen.

Droomdag

In 2015 trokken we de straat op en verzamelden we toekomstdromen van burgers. Ruim 50 van hen brachten we samen op een ‘Droomdag’ in september. We bedachten er creatieve plannen voor onze regio in 2040. 25 jaar verder en dus ver weg van de politieke realiteit van vandaag.

De resultaten van die Droomdag leggen we in onze MIJN2040-krant voor aan alle inwoners van de stadsregio. In deze krant lees je niet enkel hoe een pak burgers naar de toekomst kijkt, maar vragen we ook aan alle burgers van de stadsregio naar hun ideeën over 2040.

In juni van dit jaar gaan we op tournee langs de vier gemeenten van de Stadsregio om te tonen welke ideeën over de toekomst werden geformuleerd.
Tot slot leggen we in september alle bevindingen van dit project ter inspiratie voor aan de bestuurders en adviesraden van de Stadsregio. We hopen dat we daarmee een aanzet geven voor nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid in onze regio.

Jef Van Eyck
Jef Van Eyck