De Koep is een verzameling van burgers die zelf initiatieven nemen om leven, wonen en werken in Turnhout en de brede regio zo aangenaam, goedkoop, eerlijk, rechtvaardig en duurzaam mogelijk te maken.  De vereniging laat zich inspireren door de coöperatieve gedachte, voert daarom een transparant beleid en streeft naar maximale betrokkenheid en zelfverantwoordelijkheid van de leden.