Hieronder vind je een kaart van de stadsregio. Daarop verzamelden we zowel een aantal plannen die volgende jaren gerealiseerd worden als de dromen die op de Droomdag van 5 september 2015 bedacht werden.

Willem Pirquin werkte ze uit.

01cohousing 1. Cohousingprojecten in de hele stadsregio, bijvoorbeeld in herbestemmingsprojecten als De Lint in Oud-Turnhout (top)
02ondertunneling 2. De ondertunneling van de ring rond Turnhout ter hoogte van het Stadspark, een project uit de jaren ’20 (van deze eeuw). Wij dromen ervan om dergelijke ondertunneling  in functie van meer groenruimte, op meerdere plaatsen te realiseren tegen 2040 (top)
03tunnels 3. Ondergrondse tunnels voor zowel stadsregiotrams als elektrische deelauto’s. (top)
04moskerk 4. Herbestemming van een aantal kerken (publieke activiteiten, andere religies,…). De MoskeRK op de Turnhoutse Markt is alvast een inspirerend voorbeeld. (top)
05zonnepanelen 5. Zonnepanelen op publieke gebouwen : kerken, gemeentehuizen, scholen,… (top)
06windmolens 6. Verschillende types windmolens in publieke en private ruimten en  gebouwen (top)
07geothermie 7. De diepegeothermieinstallaties en de tegen 2040 volledig aangelegde warmtenetten van de stadsregio leveren hernieuwbare energie voor alle gezinnen en publieke instellingen. Samen met de windmolens en zonnepanelen maken ze van de stadsregio een energieneutrale regio. (top)
08kangoeroewoning 8. Alternatieve en aangepaste woonvormen voor jongeren, alleenstaanden, mensen met een beperking, ouderen,… bieden voldoende differentiatie voor ieders woonbehoeften en dringen leegstand terug: bijv. kangoeroewonen.
Nieuwe gebouwen worden enkel nog vergund als ze geschikt zijn of kunnen worden voor gemengde woonvormen (cohousing, kangoeroewonen, …) (top)
09stadsboerderij 9. Op de Turnhoutse Stadsboerderij is een publieke tuin gestart voor gezonde voedselproductie. Onder andere in het noorden van de stad voorzien we ruimte voor permacultuurtuinen. (top)
10wijktuinhuis 10. Wij dromen van nog meer dergelijke tuinen: minstens één in elk dorp of elke buitenwijk van de stadsregio. Daarom voorzien we daar telkens een gemeenschapswijktuinhuis: de draaischijf voor wijktuinen (met biogroentenautomaten), maar ook een gemeenschappelijk atelier voor herstelklussen en een wijkuitleenpost van gemeenschapsmaterialen. (top)
11daktuin 11. Wij dromen eveneens over daktuinen voor voedselproductie : bv. op gemeentehuizen, bedrijven, … (top)
12hubspot 12. De geplande uitbreiding van de industriezone langs het kanaal in Beerse biedt mogelijkheden voor nieuwsoortige bedrijven… (top)
14riksja 13. …zoals bijvoorbeeld een Riksjafabriek waar riksjafietsen geproduceerd worden die in de stadsregio als alternatief openbaar vervoermiddel worden ingezet, met afzet in heel Vlaanderen: goed voor een tiental jobs. De riksja’s hebben in de centra voorrang in het verkeer. (top)
14elec 14. Ook de inrichting van enkele depots voor levering van goederen aan de vaart in Beerse en/of randparkings. Kleine (elektrische) bestelwagens brengen die goederen tot bij de handelaars in het stadscentrum. (top)
15verbindingsweg 15. De na vele jaren discussie gerealiseerde verbindingsweg tussen industriezone Beerse-kanaal en de E34 zal in 2040 een belangrijke rol spelen in dat lokaal (elektrisch) transport van goederen (top)
16wijkgezondheidscentrum 15. Bewoners van rusthuizen en woonzorgcentra worden niet langer weggestoken in zulke instellingen, maar worden verdeeld over de stad in allerlei inclusieve woonvormen. Zo komen de rusthuizen leeg te staan. Die kunnen worden omgevormd tot wijkgezondheidscentra met o.a.  een repaircafé, een buurtbiowinkel, een troevenbank,… (top)
17oplaadpunt 16. Over de hele stadsregio staan tientallen oplaadpalen voor elektrische fietsen en auto’s. (top)
18waterlijn 17. Opening van de aquastrade A1. Centrale as is het Kanaal Dessel-Schoten, maar er wordt aansluiting gemaakt met regionale beken en rivieren die in functie daarvan zijn opengemaakt en uitgebreid tot een waterwegnetwerk. De boten worden aangedreven met hernieuwbare energieconcepten. Er varen drie verschillende boottypes op de A1:

  • watertaxi’s die onderweg stoppen aan verschillende watertaxikades
  • een comfortabele, veilige en goedkope schoolboot die de schoolkinderen – met een betaalbaar abonnement – via de vaart naar het stadscentrum brengt. Aan boord is er wifi zodat onderweg al taken kunnen worden gemaakt
  • publieke boten van de (Water)Lijn zorgen voor transport van en naar de verschillende gemeenten. (top)
19aanlegplaats 18. Aanlegplaatsen voor de schoolboot en boten van de (Water)Lijn (top)
20viskwekerij 19. Tegelijkertijd wordt op de aquastrade een duurzaam viskwekerijproject gestart, in nauw overleg met nabijgelegen buurten en volgens de internationale regels over duurzame visserij. (top)
21groen 20. Maximaal inzetten op groen- en natuurgebieden: die verhogen de leefkwaliteit van de burgers en de aantrekkelijkheid van onze regio. Die open ruimte moet verschillende functies hebben: rust- en stiltegebieden, recreatiegebieden, ongerepte natuur (voor planten en dieren, waterhuishouding, luchtzuivering,…). Het in 2020 gerealiseerde Stadsbos past in onze dromen daarover. (top)
22plein 21. Pleinen en open (spel)ruimten voor kinderen, culturele en publieke activiteiten en manifestaties, zoals bijvoorbeeld het Salon van de Kempen op de Turnhoutse markt. Zo’n plaatsen maken dat  senioren veel meer buiten komen, het doorbreekt hun isolement en verhoogt de omzet van lokale horeca. (top)
23fietsverbinding 22. Directe verbindingen vanuit de vier gemeenten met de groene en open ruimten van onze regio: de troef van de stadsregio. Wij genieten in 2040 volop van de rond 2020 gerealiseerde groene fietsverbinding tussen Malle en Turnhout-station, de groene fietsverbinding tussen Turnhout, Oud-Turnhout en Arendonk en de groene, recreatieve routes rond De Liereman die op hun beurt verbonden werden met andere natuurgebieden in de omgeving. (top)
24elek 23. Kleine elektrische wagens in de gemeentelijke centra. (top)
25parkings 24. Ondergrondse randparkings aan de randen van de vier gemeenten met aansluitend openbaar vervoer: tram, boot, elektrische busjes, pendelfietsen… Vrijgekomen bovengrondse parkings worden aantrekkelijke beleefpleinen. (top)
26elek 25. Die ondergrondse parkings en beleefpleinen worden verlicht met energie uit windmolens van een lokale energiecoöperatie. (top)
27fietstunnel 26. Via fietstunnels hebben  fietsers en voetgangers makkelijke verbindingen tussen de gemeentelijke centra en de groene buitengebieden. (top)
28waterloop 27. Vergeten en lang geleden dichtgesmeten waterlopen worden terug blootgelegd en zorgen voor recreatie en beleving in de stad en dorpen. (top)
29zandweg 28. Vergeten (en soms al jaren afgesloten) zandwegen worden opnieuw opengesteld en als trage weg toegankelijk gemaakt voor voetgangers en fietsers. (top)
30wolf 29. Aangetrokken door de aanwezigheid van herten, everzwijnen, vossen, dassen en ander klein wild werd nu ook de eerste wolf gespot in de opnieuw aaneengesloten bosgebieden rond de stadsregio. (top)
31wijk 30. Buurten worden omgevormd tot gezellige woonomgevingen met voldoende voorzieningen, inclusieve woonmogelijkheden, degelijk en goedkoop transport naar andere stadsdelen, buurtgerichte activiteiten,… Bij de aanleg van nieuwe wijken zoals bijv. de Heyzijdse Velden moet dat het uitgangspunt zijn. (top)
32diversiteit 31. Diversiteit wordt de norm. Net als elders in Vlaanderen wordt de samenleving diverser: arm-rijk, jong-oud, Vlaams culturele achtergrond-andere culturele achtergrond, … (top)
33troevenbank 32. Stimuleren van lokale economie en lanceren van lokaal geld (complementaire munt) dat enkel in lokale economie wordt verhandeld, bijvoorbeeld in de Troevenbank. (top)
34sport 33. Sportfaciliteiten op dorps- en stadspleinen. (top)
35camping 34. Gedifferentieerde campingmogelijkheden en recreatiegebieden bijvoorbeeld in gemeentelijke parken. (top)
36cargofiets 35. Ook cargofietsen worden een belangrijk transportmiddel in de fietsvriendelijke stadsregio. (top)