Vrijdag was er de slothappening van het participatieproject Mijn 2040 in de Pastorij van Vosselaar.

We presenteerden er niet alleen een pak toekomstplannen voor de stadsregio, maar we lichtten er ook onze aanbevelingen toe om de dialoog tussen burgers en lokale besturen de volgende jaren een nieuwe, frissere vorm te geven.

We nodigden daarvoor de burgemeesters, secretarissen, enkele schepenen en de voorzitters van adviesraden van de stadsregio uit. In eerste instantie wilden we onze aanbevelingen met dit select gezelschap delen: zij zijn immers direct betrokken bij de dialoog tussen de burgers en het lokale bestuur. Later koppelen we die nog terug naar andere betrokken actoren.

img_20160921_113301

Participatiebox

Op deze slotdag overhandigden we de aanwezigen een creatieve participatiebox met daarin drie belangrijke tools:

  • een krachtige oproep waarom een goede dialoog met de burger belangrijk is,
  • 38 dromen en ideeën voor een de stadsregio in 2040
  • 36 concrete tips om de dialoog tussen bergers en lokale besturen op te frissen.

 

Tevreden

Wij beschouwen het participatieproject Mijn 2040 als geslaagd. Een traject van bijna  twee jaar  leverde veel creatieve ideeën en aanbevelingen op. Bovenal waren er veel burgers bij betrokken. Dat zorgde voor heel wat input. Participatie kan wel degelijk anders, creatiever, actiever. Daar zijn we na Mijn 2040 meer dan ooit van overtuigd.

En dus heven we het glas op het succes van Mijn 2040!

ste_5313_1024