Op zaterdag 5 september verzamelden 55 burgers zich in het Raadsherenpark in Turnhout om deel te nemen aan de Droomdag van Mijn2040.

Jaren ’90

Cartoons, kranten uit 1990, de eerste computerspelen, een jaren ’90 salon, stadsgezichten van toen, … de Hangar van het Raadsherenpark baadde in een jaren ’90-sfeertje. Na een gemoedelijke kennismaking verhuisden de deelnemers aan de Droomdag naar het Paradijs, een werkruimte met een toepasselijk naam voor ons initiatief. Fysiek was het maar een verplaatsing van 50 meter, maar symbolisch van 25 jaar. Naar 2015 dus. Die sprong werkte alleszins inspirerend om 25 jaar vooruit te dromen … over 2040.

Bonte mix

De deelnemers vormden een unieke groep: mensen uit verenigingen en anderen net niet uit verenigingen, burgers in verschillende kleuren en met verschillende achtergronden, jonge en oudere burgers, … kortom, een bonte mix van mensen uit Vosselaar, Oud-Turnhout, Beerse en Turnhout.

Turnhout Ekspres, editie december 1990

Aan de hand van inspirerende foto’s dachten verschillende werkgroepen na over de toekomst, over keuzes die moeten gemaakt worden en over wat daarbij echt belangrijk is. Dat denkwerk werd op een creatieve manier verwerkt tot één grote krantenpagina: de voorpagina van de Taxandria Ekspres van 1 januari 2041, waarin wordt teruggeblikt op de grote realisaties van 2040. Je begrijpt het al: op een speelse manier werden dromen uit 2015 gepresenteerd als realisaties uit 2040. Dat leverde uiterst boeiende en creatieve verhalen op die dwingen na te denken over de toekomst. Niet de haalbaarheid maar het buiten het kader durven denken, stond daarbij centraal.

Gie zorgde voor cartoons

Gie zorgde voor cartoons

Die verhalen werden uiteindelijk samengebracht en aan alle deelnemers én aan de aanwezige schepenen en burgemeesters van de vier betrokken gemeenten, gepresenteerd. Stof te over voor een prettige nababbel.

“Opvallend was dat de meeste groepen niet langer spraken van de stad Turnhout en de drie buurgemeenten, maar wel van de stadsregio. Die kreeg soms de naam Taxandria.”
Karl, De Koep

Een vervolg op de dag

Op deze site presenteren we weldra alle resultaten van de Droomdag. Tegelijk werken Vormingplus Kempen en de Koep aan een vervolgtraject. We trekken alleszins met een aantal toekomstideeën naar Vosselaar, Beerse, Oud-Turnhout en Turnhout om er met burgers, verenigingen, buurten, scholen,… verder te werken aan de dialoog tussen burgers en besturen over de toekomst van onze regio. Uiteraard denken we daar zelf eerst goed over na, maar we nodigen alvast burgers met creatieve voorstellen daarover uit die met ons te delen.

Mijn 2040: U hoort nog van ons. Wij hopelijk ook van u.

Meer

kan u ook nog lezen op de site van projectpartner De Koep.

Enkele foto’s van de Droomdag vind je elders op deze site.