Stadsregio Turnhout is een samenwerkingsverband van de gemeenten en OCMW’s van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. Op basis van het decreet van 2001 op de intergemeentelijke samenwerking neemt ze de juridische vorm aan van een projectvereniging.

Om haar missie te realiseren, neemt de projectvereniging verschillende rollen op: ze faciliteert om tot gemeenschappelijke doelen te komen (procesbegeleiding), initieert nieuwe projecten/invalshoeken, voert beleid mee uit (dienstverlening), ondersteunt diensten en ambtenaren, behartigt belangena.v. andere partners/overheden, regisseert en coördineert beleidsprocessen.

Kortom, de projectvereniging is er vooral om de samenwerking tussen de vier lokale besturen professioneel te managen en is dus geen specifiek, bovenlokaal bestuursniveau.