Vormingplus Kempen wil men­sen er toe aanzetten om op een ongedwongen en aangename manier van en met elkaar te le­ren. Dat doen Vormingplus altijd samen met andere organisaties en/of burgers. Zowel ontmoeting, inhoudelijke verrijking als samen leren staan daarbij steeds centraal.

Vormingplus wil zo bijdragen aan een veerkrachtige en lerende samenleving, met als doel maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen constructief en creatief te beantwoorden en zo de le­venskwaliteit van mensen te verbeteren.